Київська середня музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка
при Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського

<<<<<<<< Павернутись на головну сторінку

Київська середня спеціальна музична школа-інтернат ім. М.В. Лисенка (КССМІН ім. М.В. Лисенка) при Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського - один з провідних навчальних закладів України, а також всього Східноєвропейського регіону у галузі підготовки музикантів-виконавців концертного профілю високої кваліфікації. КССМПІ ім. М.В. Лисенка була відкрита у 1934 році при Київській державній консерваторії ім. П.І. Чайковського (тепер - Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського), як професійний навчальний заклад для обдарованих дітей. У 1944 році школі присвоєно ім'я видатного українського композитора, засновника української класичної музики М.В. Лисенка. Головною метою школи є підготовка висо-копрофесійних кадрів. Безперечною перевагою школи є поєднання спеціальної музичної освіти із загальною.

За час свого існування КССМПІ ім. М.В. Лисенка підготувала більше 800 переможців міжнародних і українських музичних конкурсів по всіх інструментально-виконавських спеціальностях, що проходили в різних країнах Європи, Азії та Америки. За роки незалежності України звання лауреатів міжнародних конкурсів одержала більша кількість учнів школи, ніж за весь попередній період її існування. Інтеграція України в європейські структури відіграла вагому роль в розширенні "географії" конкурсів, що стали доступними для учнів школи. Наші юні музиканти беруть участь і одержують премії на конкурсах у Німеччині, Франції, Італії, Англії, Греції, Канаді, Японії, США, Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Росії, Білорусії. Наші учні - серед переможців різноманітних національних виконавських конкурсів.

Професійні досягнення учнів школи багато в чому пояснюються давніми традиціями і тим, що тут на практиці реалізована найефективніша форма підготовки професійних музикантів високої кваліфікації: їхнє навчання у системі "школа-вуз". Протягом всіх років свого існування школа мала тісні взаємини з Національною музичною академією України ім. П.І. Чайковського (НМАУ) і стала її структурним підрозділом. Ректорат, Вчена Рада і кафедри НМАУ ім. П.І. Чайковського стали джерелом багатогранних творчих контактів і професійних взаємозв'язків між академією і школою. Успішне втілення цієї педагогічної концепції знаходить своє виявлення в тому, що свою професійну підготовку в Національній музичній академії України.

В школі традиційно працюють найкращі музиканти Києва. В різні роки до складу педагогічного колективу входили такі відомі майстри музичного мистецтва як К. Михайлов, A. Луфер, А. Янкелевич, І. Сливак, В. Яблонський. І сьогодні у школі працюють 2 член-кор. Академії мистецтв України, 1 лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, 3 народних артиста України, 16 заслужених артистів України, 4 заслужених діячі мистецтв України, 2 заслужених працівники культури України, 12 професорів, 10 доцентів, 4 доктори наук, 3 кандидати наук. Серед них такі відомі імена як Б. Которович, В. Апатський, С. Баштан, О. Кудряшов, І. Рябов, В. Козлов, О. Ліфоренко, І. Пясковський, Т. Бондаренко, Ю. Кот, Б. Архімович, Н. Толпиго, В. Кошуба, В. Борисов, І. Кучер, О. Червова, Д. Гаврилець, В. Тур- бовський, В. Посвалюк, В. Пилипчак, О. Блінов, Ю. Курач, В. Петриченко, К. Шамаєва, Ю. Глущенко, Ю. Олійник, І. Чайченко, Л. Давимука та багато інших. Вони плідно працюють на всіх відділах школи, визначаючи її великий творчий і методичний рівень. Разом з тим багато провідних викладачів школи працюють на різних кафедрах НМАУ - Л. Овчаренко, Я. Рівняк (заслужена артистка України), М. Кардаш, В. Шерстюк (заслужений діяч мистецтв України, професор), Б. Федоров, Н. Гриднєва (заслужений працівник культури України).МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ