Інші відділи

 
Л. Дюденко - завідувач кабінетом
звукозапису школи.

Велику роооту в урочний та позаурочнии час проводить у кабінеті звукозапису досвідчений, вболіваючий за свою справу, працівник Любов Дюденко. Учні школи мають можливість слухати у повному обсязі твори світової та української класики.

Посаду практичного психолога в школі займає Ганна Івакіна. Перед цією службою стоїть завдання вивчення того, як конкретна дитина пізнає і сприймає складний світ знань, соціальних відносин, інших людей, як відбувається становлення індивідуальності.

На протязі багатьох років психологічна робота здійснюється в різних формах: психологічне консультування, бесіди, тренінги, психологічні обстеження, спостереження за учнями в різних ситуаціях. Для всіх бажаючих в кабінеті психолога існує шкільна психологічна бібліотека.
 
Л. Сергієнко - завідувач
бібліотекою КССМШ ім. М.В. Лисенка.

Бібліотека школи - є обов'язковим структурним підрозділом навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, як в урочний так і в позаурочний час. Бібліотека має зручний читацький зал, абонемент і велике книгосховище, оснащена каталогами та картотеками. Завідувачем бібліотекою з 1960 року працює Лілія Сергієнко. Завдяки її наполегливій праці сформовано значний фонд, який становить 96278 примірників. Злагоджено працюють бібліотекарі Тамара Жуменко та Надія Ткач. На сьогодні бібліотека є одною з кращих серед аналогічних бібліотек середніх музичних навчальних закладів України.
* * *