The Department of Chamber Ensemble and Accompaniment
 
Teachers of the Department
of Chamber Ensemble and Accompaniment.

The Department of Chamber Ensemble and Accompaniment is headed by a known in Ukraine teacher-methodologist Larysa Rayko (chamber ensemble class). A senior teacher of the NMAU Borys Fedorov (chamber ensemble class); senior teachers of school Alia Borsbchagivska, Kateryna Buludyan, Sophia Dobrzhanska, Anna Dudenkova (accompaniment class); teachers Sergiy Burov, Anton Vertypolokh, Olena Zhukova, Maryna Kalinina, Anastasiya Lukyanenko, Anna Romanova, Iryna Starodub, Lyudmyla Chychuk (chamber ensemble class); Olena Bondarenko, Myroslava Khrypun (accompaniment class) work at this department.

 
L. R - the head of the Department
of Chamber Ensemble and Accompaniment,
teacher-methodologist of KSSMS
with pupils- laureates of the International Contests.

A lot of experienced concertmasters work at school: Margaryta Borkova, Olga Butko, Natalia Grebennikova, Natalia Dzhenkova, Anna Didenko, Kyrylo Zvegintsov, Svitlana Zuyko, Olena Ignatyeva, Olga Kasyan, Kateryna Kulikova, Natalia Kyrychevska, Alya Romanova, Illya Lopatynsky, Mykhaylo Merzlikin, Elza Sokolova, Lyudmyla Spengler, Iryna Takhayeva, Viola Taran, Alina Tyumina, Lyudmyla Tchertoryzhska, Anna Khmara, Olga Sharyk, Oksana Yaremchuk and many others.

Illustrators are invited to school to ensure the educational process. They are: Honoured Artists of Ukraine Yuriy Oliynyk, Ivan Tchaychenko, Lyudmyla Davymyka (accompaniment class); illustrators Lyudmyla Grinchenko, Iryna Bespalova, Dmytro Drizner, Victoria Rozhkovska, Markiyan Svyato, (accompaniment class), Vilena Zholdakova, Yuriy Pogoretsky, Sophia Suldina (chamber ensemble).


* * *