Piano Department

The Piano Department is headed by former pupil of KSSMS, senior teacher of the National Musical Academy of Ukraine named after P. Tchaikovsky Scrgiy Ryabov. Among the teachers of this department are professors Igor Ryabov, Valeriy Kozlov, Olga Liforenko, assistant professors Borys Arhimovych, Yuriy Kot, Natalia Òîlpygo, Borys Fedorov.

 

Teachers of the Piano Department.
 

The class-room of the
teacher-methodologist I. Barinov.


 

Teachers of the General and
Specialized Piano Department.

The Department of general and specialized piano is headed by a teacher-methodologist Margaryta Bogdanova. At the department work professors Yuriy Glushchenko, Kira Shamayeva, Valentyn Sherstyuk, deputy assistant professor Svitlana Lyashenko, senior teachers Liliya Gonta, Lyudmyla Kurysheva, Lyudmyla Lazarenko, Svitlana Malchevska, Neonila Malynovska, Olena Paniotto, Lyudmyla Parkhomenko, Iryna Solovyova, Iryna Skvortsova, Olena Sherstyuk; teachers Oksana Bilash-Tcherepakha, Tetyana Dzhenkova, Margaryta Nezabytovska, Olena Pertsuk, Oleksiy Polyansky.* * *