Випускники
 
Олег Полянський - піаніст,
лауреат міжнародних конкурсів

Ціла плеяда талановитих музикантів -випускників і учнів школи - стали лауреатами престижних конкурсів за останні роки, завоювавши своїми концертними виступами симпатії публіки різних країн. Це - О. Гринюк, В. Лисиця, М. Чернявсь-ка, А. Комісарова, М. Данченко, Д. Прощаєв, О. Семчук, О. Полянський, Є. Андрусенко, В. Купрій, В. Гладков, М. Которович, Б. Стельмашенко, О. Виш-невський, В. Зубков, А. Бєлов, Д. Ткачен-ко, Г. Нужа, К. Даниленко, Б. Півненко, Д. Суховієнко, Л. Акопова, А. Ярошинсь-кий, Ю. Швед, П. Гінтов, А. Ляхович, Є. Кострицький, І. Горкун, О. Іванченко В. Холоденко, О. Чугай, А.Домбровська, І. Арбатська, Г. Федорова, М. Народиць-ка, О. Пушкаренко, І. Гінтова, В. Лучен-ко, О. Ворончук та інші.

Професійні успіхи і досягнення учнів школи обумовлені підтримкою держави, а також українських та зарубіжних меценатів. Учні школи постійно нагороджуються різними преміями, стипендіями різноманітних фондів, що сприяють розвитку вітчизняної музичної культури.

Євген Кострицький (скрипка)
та Вадим Холоденко (фортепіано)
- лауреати міжнародних конкурсів

У своєму вітальному листі з нагоди 65-річного ювілею цієї добре відомої широкому загалу в нашій країні і за її межами школи, Президент України Леонід Кучма високо оцінив творчі досягнення учнів і педагогів навчального закладу. Його випускники успішно працюють зараз у провідних музичних колективах нашої країни, в Національному оперному театрі ім. Т.Г. Шевченка, в Національній філармонії України, викладають в кращих вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, займаються науково-дослідницькою діяльністю у галузі методики викладання музичних дисциплін, теорії педагогіки і виконавської майстерності, фольклористики. Вони є авторами сучасних підручників, методичних посібників і репертуарних збірок. У 1999 році ініціативна група на чолі з директором, професором В. П. Шерстюком та в складі заступників директора А. О. Жукова, С. М. Гриценко, провідних викладачів школи 0. О. Савицької, М. К. Адріяшевої та редакційної колегії в складі академіка Академії мистецтв України професора Є. Ф. Станковича, члена-кореспондента Академії мистецтв України, професора В. М. Апатського, доктора мистецтвознавства, професора А. П. Лащенка, доктора мистецтвознавства, професора I.Б. Пясковського, доктора мистецтвознавства, професора К. І. Шамаевої започаткували видання науково-методичної збірки "Дослідження. Досвід. Спогади."

Сьогодні це видання не має аналогів серед середніх навчальних закладів мистецького спрямування і користується великою популярністю у колі викладачів музичних навчальних закладів України. Без сумніву, ця збірка є вагомим внеском у розвиток музикознавства та специфічного педагогічного підходу у роботі з обдарованою молоддю.

Багато випускників школи гідно представляють українське музичне мистецтво за кордоном.* * *